Det är fortfarande lite osäkert hur gammal den allra första båten är, men forskare sägs tro att de är minst 40 000 år. Detta har de kommit fram till efter att ha hittat efterlämningar i Oceanen och Australien. Dessa områden består främst av öar där det behövs någon typ av farkost för att ta sig fram.

Men trots att båten tros vara så pass gammal är den äldsta båten som hittats endast 9500 år. De första båtarna som tillverkades var väldigt enkla. De skapades av urgröpta timmerstockar eller av vass som flätades och spändes fast över träramar. Den äldsta båten som hittats i Sverige tros vara från 700 f.Kr och det var en stockbåt. Den hittades vid Hudiksvall och bestod av en urholkad trädstam som formats med hjälp av olika stenverktyg. Eld var en annan sak som användes för att göra det lättare att forma båtarna.


Hjortspringbåten

Hjortspringbåten anses vara en av de äldsta bevarade båtarna som hittats i Skandinavien, mer bestämt i Danmark. Den tros komma från 300- eller 400 f.Kr och hittades i en mosse på Jylland. Den var tillverkad av lind och drevs framåt med hjälp av åror och paddlar.

Industrialismen satte fart på båtbyggarkonsten

När industrialismen kom igång i mitten av 1800-talet så började även båtbyggarkonsten utvecklas. Fiske var en av de viktigaste näringarna i Sverige och Skandinavien vilket innebar att de behövde stora stabila båtar som klarade av att bära mycket fångst. Båtarna blev dessutom mycket säkrare i allmänhet. När det andra världskriget tog slut så började fritidsbåtarna sakta men säkert dyka upp. Och sedan dess har nya och mer bekväma båtar skapats och fler hybrider skapades, d.v.s. korsningar mellan olika båtmodeller.