Det sägs att vart sjunde svenskt hushåll har tillgång till en båt. Vi är ett båtåkande folk och det finns också stort intresse från grannländerna att komma hit och hyra båt eller låta sig transporteras ut i våra vackra skärgårdar eller stora sjöar. Förr fanns det nästan inga regler alls för fritidsbåtar eller deras förare. Det som gällde var så kallat ”sjömanskap” och grundreglerna om högertrafik i trånga sund och att ”den som seglar för sitt bröd kör före den som seglar för nöjes skull”. Det räckte ganska länge, men med ökande hastigheter och fler ovana förare har det kommit fler regler på senare år.

Teknik ersätter inte okunskap

Teknik är oftast väldigt bra, särskilt när den fungerar men även då ska den kombineras med kunskap för att bli optimal. Antalet båtar blir fler och fler. Den ovana föraren som slår på sin GPS och åker ut i ytterskärgården kan råka ut för många problem. På samma sätt är det med den som hyr eller köper en riktigt snabb båt, för det är ju kul att köra snabbt, utan att riktigt förstå hur viktigt det är att ta hänsyn till att andra båtar inte färdas lika snabbt och vilka väjningsregler som ska gälla. Bekväma Iphone hörlurar med lightning gör det enkelt att alltid hålla koll på vädret genom radions sjörapport. Kunskap, hänsyn och gott omdöme är värdefullt på sjön.

Båtlivet är härligt

Den som skaffat sig relevant kunskap, som vet hur båt- och sjöregler fungerar och som kan navigera med hjälp av sjökortet om elektroniken skulle sluta fungera, får en trygghet som ger fantastiska möjligheter att njuta av båtliv både inomskärs och till havs. Det finns så mycket att upptäcka, så många hamnar och strandhugg att göra för den som kan. Det finns skärgårdskrogar på de mest oväntade ställen och solnedgångar att hänföras av. Naturligtvis finns det också besvärliga vindar och fullbelagda gästhamnar, men den som kan sin båt och har rätt nautisk kompetens klarar av även det utan alltför stort besvär.

Välj rätt båt och utrustning

Det finns så många olika sorters båtar, försök hitta den som är rätt just för dig och det du vill ha ut av båtlivet. Ju mer du lär dig desto roligare blir det och med tiden kanske du byter upp dig till andra modeller som bättre passar nya önskemål.