Det finns fler båttyper än vad du först kan tro. De flesta båtar går att dela in i olika kategorier men det finns även de som tillhör en egen kategori eller flera olika kategorier. Ett exempel på en sådan båt är motorseglaren som går att sortera in i motorbåtskategorin och segelbåtskategorin. Ribbåten är ett annat exempel, det är en kombination mellan en motorbåt och en gummibåt som är tillverkad av antingen aluminium eller plast. Det finns dock tre huvudkategorier när det gäller båtar, dessa är motorbåt, roddbåt och segelbåt.

Segelbåtar

En segelbåt är kort förklarat en båt som främst styrs med hjälp av segel. Seglen på båten fångar upp vinden vilket gör att båten tar sig framåt. Det finns flera olika typer av segelbåtar, några av de vanligaste är jolle, kölbåt, trimaran och katamaran. Många av dagens segelbåtar har dock även en motor som du kan använda när det inte räcker med endast segel.

Roddbåtar

En roddbåt är en båt som drivs med hjälp av människans kraft och inte en motor. De första båtarna som någonsin sjösattes går att klassa som roddbåtar. Det går alltså att spåra roddbåtens historia ända sedan forntiden. Eftersom roddbåtar får kraft från dig som ror är de flesta lite mindre jämfört med andra båttyper eftersom det är omöjligt att ro en båt som är tyngre.

Motorbåtar

Motorbåtskategorin är en av de bredaste som finns. Här ingår allt från små båtar med en liten motor till stora 150 meters lyxbåtar. Att det finns så otroligt många olika motorbåtar är lite underligt för många personer eftersom den allra första motorbåten sjösattes på slutet av 1800-talet.

Lyxbåtarna eller motoryachterna är relativt ovanliga, i alla fall i Sverige. Men det finns ändå ett litet antal med lyxbåtar.

Motoryacht

En motoryacht är kort förklarat en elegant och större typ av motorbåt. Den ska vara tillräckligt stor för att bo bekvämt i samt användas främst för nöjesresor, och inte för kommersiellt bruk som andra liknande båtar används till. Yachter brukar räknas som en av de vanligaste båtarna trots att de inte är de allra vanligaste i Sverige.

Begreppet yacht används, internationellt, främst för fritidsskepp eller motorbåtar som är mer än 40 fot långa, vilket är ungefär 12 meter. I Sverige är det vanligare med yachter som är minst 55 fot. Det finns dock även större yachter på upp till över 300 fot. Dessa brukar dock ha andra namn och skillnaden mellan de största yachterna och de ”vanliga” är att de allra största oftast har besättning medan ägaren själv brukar styra de mindre yachterna. De största motoryachterna har även mer att bjuda på, de kan komma med helikopterplatta, ett stort garage med vattenskotrar, mindre båtar och en hel del med utrustning.