En stor mängd varor fraktas varje dag runt jordklotet, via lastbil, tåg, båt och flyg. För den som driver företag är det viktigt med en erfaren logistikspecialist som på ett säkert sätt kan framföra godset till rätt ställe. Samtidigt är det nödvändigt att ha tillgång till en bra fraktlösning där det är enkelt att se hur pris, tid och miljö påverkas av det valda alternativet.

Det går enkelt att hitta en lösning för frakt hos Fraktus som är logistikspecialister verksamma i ett IT-bolag. Deras mål är att göra miljöpåverkan så liten som möjligt samtidigt som de erbjuder snabba fraktalternativ och en låg totalkostnad. Genom att använda god planering, rätt emballage och en optimal bokning kan Fraktus minimera miljöpåverkan.

Vinddrivna fraktfartyg

I Sverige har företaget Oceanbird börjat framställa det första segelfartyget avsett för kommersiell lasttrafik sedan början på 1900-talet. Det har kapacitet för upp till 7 000 fordon och är 200 meter långt. Det har därmed ungefär likadan storlek som vanliga bilfraktfartyg, men det ser mycket annorlunda ut. Längst upp på fartygsskrovet sitter fem vingsegel som är 105 meter ovanför vattnet, vilket innebär att de är de största seglen till fartyg som byggts. Det finns möjlighet att sänka ner seglen till 50 meter ovanför vattnet med hjälp av en teleskopfunktion, vilket gör att fartyget kan passera under broar och är bättre på att klara av tufft väder.

Ny generation fartyg

Oceanbird är inte ensamt om att återuppväcka den gamla seglingskonsten till att användas i fraktfartyg. Ingenjörer runt om i hela världen arbetar nu på att utveckla den nya generationens fartyg som seglar med hjälp av vinden. Projektet ”Wind Assisted Ship Propulsion” finansieras av ERDF, ”European Development Fund”, där EU har lagt 54 miljoner kronor för att utveckla vindkraft som används i fartyg.

Tidigare genom historien användes linnesegel, men de moderna segelfartygen kommer att använda roterande cylindrar, upprättstående flygplansvingar och drakar. En del har utformat hela skrovet som en flygplansvinge för att kunna dra nytta av vindens kraft. Dessa tekniska lösningar monteras redan idag på dieseldrivna fraktfartyg. Inom fem år kan vi se stora transportfartyg som seglar över Atlanten på detta sätt, drivna av miljövänlig vindkraft.

Miljövänliga fartyg en nödvändighet

Containerfartyg transporterar nu alla möjliga sorters produkter över världen, från bananer till iPads. Nittio procent av de varor som vi köper ute i butik har befunnit sig på ett fraktfartyg. För att kunna driva dessa fartyg framåt används propellrar, drivna av fossila bränslen. Fraktfartygen drivs av tjockolja som är mycket förorenande och trögflytande. Detta eftersom det krävs ett bränsle med hög energitäthet för att kunna föra fram dessa enorma fartyg över världshaven. Rederibranschen är nu ansvarig för 2,5 procent av de globala utsläppen av koldioxid. Fraktfartygen släpper också ut stora mängder luftföroreningar, som i nuläget orsakar över 60 000 dödsfall i hela världen. Därför har FN-organisationen IMO, ”International Maritime Organisation”, satt som mål att rederibranschens utsläpp av växthusgaser ska halveras fram till år 2050, i jämförelse med utsläppsnivån från år 2008.