Vid ett båtköp får du räkna med att det kan kosta dig en hel del pengar. Idag är det många personer som väljer att ta ett lån för att finansiera större köp. Detta kan ibland leda till att du har flera lån att betala av vilket innebär att det kan vara osmart att ansöka om lån för båt.

Ett tips på vad du kan göra när du är intresserad av att ansöka om lån för att köpa båt, trots att du har flera andra lån att betala av, är att samla dina befintliga. När du väljer att samla lån läggs alla dina betalningar ihop. Det kan sedan leda till att du får en lite mindre månadskostnad och behöver endast betala av ett stort lån istället för flera mindre.

Därefter kan du se hur mycket du måste betala varje månad och räkna ut om du har råd att lägga till ytterligare en betalning för en ny båt.

Olika båttyper