Kappsegling är enkelt förklarat en tävling mellan segelfartyg eller segelbåtar. Segling har använts som transport sedan förhistorisk tid och det är inte helt klart när det började tävlas i transportformen istället.

Den populäraste åsikten är dock att segling som sportform har sitt ursprung från Nederländerna och 1600-talet. Sporten togs dock snabbt till England där speciella segelbåtar för just tävling började skapas.

Kappsegling tog fart internationellt i samband med America’s Cup år 1851. Utvecklingen av sporten fortsatte under mitten av 1800-talet och början av 1900-talet. Båtarna utvecklades och fler grenar inom seglingen kom till. Detta för att göra det så rättvist som möjligt. En förändring som skedde var jolleklassen där alla båtarna är i stort sett identiska.

Det finns två huvudgrupper av kappsegling, bankappsegling och havskappsegling. I havskappsegling seglar alla båtarna på öppet hav och ofta längre sträckor. Bankappsegling sker på kortare sträckor som ofta är utmärkta med bojar eller andra saker som visar var alla ska segla. Målet med sporten är helt enkelt att segla sträckan så snabbt som möjligt, alla startar på samma plats och den som seglat hela banan snabbast vinner. I alla fall när det gäller bankappsegling.